Jak leczyć ból głowy u dzieci?

Bóle głowy u dzieci leczenie opcje obejmują od leków do metod niefarmakologicznych. W tym artykule omówimy podejścia niefarmakologiczne, leki przeciwbólowe i MRI. Terapie te są na ogół bezpieczne i nie wywołują negatywnych skutków ubocznych. Poniższe informacje pomogą Ci wybrać najlepszą metodę dla Twojego dziecka. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o najbardziej popularnych rodzajów leczenia bólu głowy dostępnych dla dzieci. Zobacz również poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Leczenie niefarmakologiczne

Zastosowanie niefarmakologicznych metod leczenia bólu głowy u dzieci nie ogranicza się do leków dostępnych bez recepty. Interwencje psychologiczne, takie jak biofeedback i relaksacyjne zarządzanie stresem, były również stosowane w leczeniu bólu głowy. Jednak skuteczność tych interwencji nie została ustalona. Naukowcy nie wiedzą, czy te zabiegi zmniejszają niepełnosprawność, lęk i depresję u dzieci. Dlatego muszą przeprowadzić dalsze badania.

Najczęstsze rodzaje leków stosowanych w leczeniu bólu głowy u dzieci to leki przeciwbólowe, akupunktura i relaksacja. Leczenie niefarmakologiczne jest skuteczne w przypadku pacjentów z chorobami współistniejącymi, które mogą być związane ze stanem bólu głowy. Medytacja i biofeedback mogą poprawić poziom kortyzolu u pacjentów z przewlekłym bólem głowy. Te niefarmakologiczne metody leczenia mogą również pomóc kobietom w ciąży w zarządzaniu objawami bólu głowy.

Choć dziecko z pierwotnym bólem głowy jest mniej prawdopodobne, że będzie potrzebowało leku przeciwlękowego, nadal mogą na nie wpływać stany współistniejące. Chociaż znaczenie niefarmakologicznych metod leczenia bólu głowy u dzieci nie może być niedoceniane, nie należy ich ignorować. Dziecięcy ból głowy może mieć charakter ostry, przewlekły lub nawracający. Różne rodzaje leczenia mają swoje specyficzne zalecenia. Neutraceutyki powinny być stosowane z ostrożnością.

Leki przeciw nudnościom, takie jak aspiryna, mogą pomóc dzieciom cierpiącym na ból głowy. Chociaż leki te są skuteczne, mogą powodować bóle głowy związane z nadużywaniem leków. A wszystkie leki mają skutki uboczne. Korzystanie z niefarmakologicznych zabiegów jest lepszą opcją dla dzieci, których bóle głowy są związane z wyniszczającym warunkiem zwanym zespołem Reye’a. Ten stan jest bardzo rzadki, ale może zagrażać życiu.

MRI

Chociaż TK i MRI nie zawsze są konieczne, mogą dostarczyć więcej informacji na temat podstawowych przyczyn bólów głowy u dzieci. Procedury obrazowania pomagają lekarzom zobaczyć tętnice i tkanki mózgu w sposób bardziej szczegółowy niż zdjęcia rentgenowskie czaszki. Podczas gdy zdjęcia rentgenowskie czaszki i EEG nie są bardzo pomocne, są one czasami używane w izbach przyjęć. Dzieci powinny poddać się tomografii komputerowej lub rezonansowi magnetycznemu tylko wtedy, gdy bólowi głowy towarzyszy seria objawów lub nieprawidłowe badanie kliniczne.

Mimo że rezonans magnetyczny może wydawać się zniechęcający, proces ten może być dobrym sposobem oceny stanu dziecka. Dzieci powinny być uspokojone przed posiadaniem MRI, ponieważ niektóre mogą być bardzo niepokojone przez wizytę u lekarza. Istnieje jednak bardzo niskie ryzyko wystąpienia guzów mózgu u dzieci z bólami głowy, którym nie towarzyszą napady. Ponadto dzieci z historią migreny mogą być dobrym kandydatem do tego badania.

Badanie przeprowadzone przez Maytala i wsp. w 1994 roku obejmowało 133 dzieci z przewlekłymi bólami głowy. Wyniki tego badania wykazały związek między pozytywnymi wynikami MRI a płcią. Ogólnie rzecz biorąc, około 3% dzieci z przewlekłym bólem głowy miało nieprawidłowe wyniki badań. Jest to sprzeczne z obecnym badaniem, w którym stwierdzono istotną różnicę między wskaźnikami nieprawidłowości w TK i MRI. Jednak ta różnica może wynikać z małej wielkości próbki.

Ból głowy u dziecka może być spowodowany przez wiele różnych rzeczy, w tym infekcję lub zapalenie błony otaczającej mózg. Guz może również spowodować, że dziecko doświadcza częstych bólów głowy. Pierwszym krokiem w leczeniu jest wykluczenie podstawowej przyczyny bólu głowy. Dostawca usług medycznych może również wykonać badanie neurologiczne, które pomaga im zidentyfikować wszelkie inne przyczyny leżące u podstaw. Procedura ta nie jest wymagana dla każdego rodzaju bólu głowy, ale może być konieczna, jeśli dziecko cierpi na przewlekłe lub nawracające bóle głowy.

MRA

Pierwszym krokiem w leczeniu MRA dla bólów głowy u dzieci jest kompletne badanie neurologiczne. Celem badania jest zidentyfikowanie wszelkich oznak zmian wewnątrzczaszkowych. Należy ocenić poziom świadomości i objawy oponowe, a także zaburzenia mowy i słuchu. Należy również zmierzyć obwód głowy. Należy również palpacyjnie ocenić szyję i głowę pod kątem objawów wzrokowych. Badanie to dostarczy lekarzowi cennych informacji na temat źródła bólu głowy.

Celem ostrych leków jest złagodzenie bólu i zminimalizowanie objawów towarzyszących. Najlepsze wyniki ostrych leków zostaną osiągnięte, jeśli zostaną podane wcześnie w epizodzie migreny. U małych dzieci podawanie leków doustnych jest często trudne z powodu nudności i wymiotów. Stąd często najpierw stosuje się leki przeciwwymiotne. Jeśli dziecko doświadcza silnych wymiotów i nudności, nawodnienie jest najważniejszym priorytetem. Ostre leki przepisuje się w zależności od nasilenia bólu głowy.

Istnieją ograniczone dowody dotyczące skuteczności podawania płynów dożylnych w bolusie w leczeniu dziecięcych bólów głowy. Wiele protokołów postępowania na oddziale ratunkowym (ED) uwzględnia podawanie płynów w bolusie dożylnym. Opublikowano jednak tylko jedno zaślepione, randomizowane badanie kontrolowane. W badaniu tym zapisano pacjentów do dwóch grup, A i B. Pacjenci z grupy B otrzymywali również leki. Badacze stwierdzili, że zmniejszenie bólu przy zastosowaniu nawodnienia płynami dożylnymi było niewielkie i nie było statystycznie istotnej różnicy. Jednak nawodnienie płynem dożylnym nie było skuteczne w łagodzeniu bólu głowy u dzieci lub młodzieży w ED.

Ścieżka kliniczna nakreśla etapy diagnostyki i leczenia pediatrycznych bólów głowy. Pomaga to określić, czy obecne jest nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. W niektórych przypadkach może być konieczne wykonanie nakłucia lędźwiowego. W rzadkich przypadkach, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe może być również przyczyną bólu głowy. Badanie MRI może dostarczyć cennych informacji na temat podstawowych przyczyn bólów głowy u dziecka. Ostatecznie, skan MRA może być najlepszym sposobem leczenia bólu głowy u dziecka.

Leki przeciwbólowe

Niektóre leki są bezpieczne dla dzieci do podjęcia, ale mogą nie być odpowiednie dla wszystkich dzieci. Leki przeciwbólowe na receptę, takie jak acetaminofen i ibuprofen są dobrym wyborem dla dzieci z bólem głowy. NLPZ takie jak ibuprofen nie powodują skutków ubocznych, ale mogą być szkodliwe, jeśli są przyjmowane regularnie. Dla dzieci z migrenami, naproksen może być właściwym wyborem, ale ważne jest, aby uniknąć podawania go im częściej niż trzy razy w tygodniu. Innym NLPZ na umiarkowany do silnego bólu u dzieci jest ketorolak. Ketorolak może powodować problemy żołądkowe i może nawet prowadzić do wrzodów.

Inne opcje dla dzieci z bólem głowy obejmują over-the-counter leki przeciwbólowe. Większość dzieci dobrze reaguje na środek przeciwbólowy TYLENOL dla dzieci. Producent twierdzi, że ten produkt jest bezpieczny dla dzieci i może złagodzić większość bólów głowy. Ważne jest jednak, aby zachować ostrożność i omówić lek z pediatrą dziecka przed podaniem go dziecku. Dawkowanie leków przeciwbólowych OTC dla dzieci jest zwykle oparte na wadze. Przy stosowaniu płynnych preparatów rodzice powinni zawsze przestrzegać instrukcji na etykiecie.

Innym sposobem leczenia dzieci z bólami głowy jest terapia poznawczo-behawioralna. Dziecko może nauczyć się radzić sobie z bólem poprzez wdrożenie zmian w stylu życia i poprawę ich snu. Oprócz leków, dziecko może również spróbować kilku naturalnych środków zaradczych, aby złagodzić ich objawy. Chłodna wilgotna ściereczka umieszczona na ich czole może pomóc. Ciepło lub zimny kompres może pomóc, ale nigdy nie umieszczaj lodu bezpośrednio na skórze dziecka. Lód może spowodować uszkodzenie skóry, jeśli dziecko jest narażone na to zbyt długo.

Jeśli Twoje dziecko doświadcza częstych bólów głowy i nie może wrócić do snu, nadszedł czas, aby odwiedzić lekarza. Pediatra dziecka może pomóc zidentyfikować przyczynę bólu głowy, przeglądając objawy, takie jak ból w czole, oku i uchu. Dzienniczek bólu głowy dziecka może również pomóc lekarzowi zidentyfikować wszelkie wyzwalacze. Bóle głowy u dziecka mogą być wyniszczające, dlatego ważne jest, aby uzyskać właściwą diagnozę.

Terapia masażem

Chociaż istnieje niewiele sprawdzonych metod leczenia dziecięcych bólów głowy, masaż może pomóc. Bóle głowy u dzieci mogą być wynikiem stresu, nadpobudliwości lub zmęczenia. Masaż może pomóc dzieciom zasnąć szybciej i spać bardziej spokojnie. Ponadto, masaż może zmniejszyć napięcie w ciele. Badania wykazały, że 20-minutowy masaż może poprawić nastrój dziecka i jego zachowanie w klasie. Dziecko, które otrzymuje masaż jest ogólnie szczęśliwsze niż to, które otrzymuje samą terapię relaksacyjną.

Podstawową przyczyną dziecięcych bólów głowy jest zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka. Ból dziecka może być spowodowany wieloma różnymi przyczynami, w tym stresem, skurczem mięśni, zanieczyszczeniem środowiska lub depresją. Oprócz bólów głowy spowodowanych stresem, inne czynniki mogą się do nich przyczynić, w tym zła postawa i powtarzające się użycie mięśni w codziennych czynnościach. Masaż może pomóc w rozluźnieniu i ukojeniu zmęczonych mięśni. Jest szczególnie przydatny dla dzieci, które doświadczają częstych bólów głowy.

Wpływ terapii masażem na częstotliwość bólów głowy okazał się wiarygodny i spójny w okresie czterech tygodni. Ponadto analiza wariancji metodą powtarzanych środków wykazała, że liczba bólów głowy w tygodniu była niższa w tygodniach leczenia masażem niż w tygodniach wyjściowych. Podczas pierwszego tygodnia masażu, wszyscy badani wykazali zmniejszenie liczby bólów głowy na tydzień. Podczas całego badania, średnia liczba bólów głowy na tydzień spadła z sześciu do dwóch.

W kolejnym badaniu, 10 uczestników zostało zapisanych jako część próby dla dzieci z przewlekłym bólem głowy. Tylko 10 badanych spełniało kryteria włączenia. Tych, którzy spełnili kryteria, poinstruowano, aby nie rozpoczynali nowego leczenia farmakologicznego ani nie przerywali obecnego leczenia. Spośród pozostałych uczestników badania sześciu odpadło z powodu opuszczenia sesji lub braków w zapisach w dzienniku. Cztery z nich uczestniczyły we wszystkich sesjach terapeutycznych i uzupełniły dzienniki. Pozostałe dane oparte są na wynikach uzyskanych od tych czterech badanych.