Nutrigenetyka: jaki związek zachodzi między genami a żywieniem?

​Ludzie różnią się od siebie materiałem genetycznym, w związku z czym zalecenia żywieniowe, które będą odpowiednie dla jednej osoby, niekoniecznie będą takie dla drugiej – z takiego założenia wychodzi nutrigenetyka.

Nutrigenetyka jest gałęzią wiedzy obejmującą badania nad związkiem między genami a żywieniem człowieka. Punktem wyjściowym tej dyscypliny naukowej jest założenie, że nie da się sformułować uniwersalnych zaleceń żywieniowych, do których mieliby się stosować wszyscy ludzie, ponieważ różnią się oni od siebie genami i w związku z tym mają inne potrzeby żywieniowe.

 

Czym dokładnie zajmuje się nutrigenetyka?

Nutrigenetyka zajmuje się dokładnie badaniem zależności między reakcją organizmu na składniki pokarmowe oraz chorobami spowodowanymi niewłaściwą dietą a różnicami genetycznymi osób badanych. Badania potwierdzają, że nie w każdym przypadku reakcja organizmu jest taka sama. Nasuwa się więc wniosek, że decydujące znaczenie mają geny.

W sieci można znaleźć mnóstwo artykułów poświęconych zdrowemu odżywianiu, które zawierają zalecenia jakoby uniwersalne. Pisze się często np. o dziennym zapotrzebowaniu organizmu na takie czy inne składniki odżywcze, a tymczasem zalecenia te nie uwzględniają zasadniczych różnic genetycznych między ludźmi. Nutrigenetyka powstała w odpowiedzi na potrzebę dostosowania diety do indywidualnych predyspozycji organizmu. Dieta dopasowana do genów zapobiega powstawaniu i rozwojowi groźnych chorób zależnych od sposobu odżywiania się.

 

Przebieg badania nutrigenetycznego

Ustalenie harmonogramu żywieniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb poprzedza oczywiście badanie, które ma podobny przebieg jak inne badania genetyczne. Najpierw pobiera się od osoby badanej próbkę śliny, wymaz z policzka lub krew, a następnie poddaje się analizie DNA. W kodzie DNA daje się wyodrębnić polimorfizmy genetyczne, czyli nieduże zmiany w genomie, które pociągają za sobą różnicowanie się genów w populacji. Aby je rozpoznać, stosuje się metody wykorzystywane w biologii molekularnej. Na wyniki trzeba czekać przez ok. 3 tygodnie.

 

Nutrigenetyka jest obiecującą dziedziną wiedzy, która zrewolucjonizowała nasze myślenie o żywieniu. To jej zawdzięczamy odkrycie, że podawane do publicznej wiadomości normy żywieniowe są w dużej mierze arbitralne, ponieważ nie uwzględniają indywidualnych różnic w kodzie genetycznym.

 

Medic-press.pl - Medyczny niezbędnik